ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

______О.В.Сухомовська

«__»____ 2017

План організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками Клугино-Башкирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївської міської ради Харківської області на 2017/2018 н.р.
№ з\п Зміст роботи Термін Відпові дальний Контроль за інформ. забезпеч. Відм. про вик.
1. Організувати роботу методичної ради школи (за окремим планом). до 05.09. 2017 Заступник з НР План
2. Організувати роботу шкільних методичних об’єднань вчителів: · початкових класів; · суспільно-гуманітарних дисциплін; · гуманітарно-естетичних дисциплін; · природничо-математичних дисциплін; до 31.08. 2017 Заступник з НР Плани
3. Організувати роботу шкільного наукового товариства учнів (за окремим планом). до 15.09. 2017 Заступник з НР План
4. Продовжити роботу щодо створення Банку педагогічних ідей вчителів «Перлини професійної майстерності». Протягом року Заступник з НР Каталог
5. Провести психолого-педагогічні консиліуми: - «Адаптація учнів 1-х класів» - «Адаптація учнів 5-х, 10-х класів» Вересень жовтень Заступник з НР практичний психолог Рекомен дації
6. Провести методичні декади: - Панорама творчих уроків - «Педагогічні знахідки» (Атестаційні матеріали, портфоліо учителів) Листопад Березень Керівники ШМО Атестаційна комісія Матеріали
7. Організувати педагогічні дискусії: - Створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти - Конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на створення учнями власних освітніх продуктів Грудень Лютий Заступник з НР Матеріали
8. Провести науково-практичну конференцію за підсумками роботи над темою «Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу в умовах впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти» Квітень 2018 Заступник з НР, керівники ШМО Матеріали
9. Організувати роботу психолого-педагогічного семінарів: · «Робота з учнями, що мають проблеми у навчанні» · «Особливості роботи з обдарованими дітьми» Листопад Квітень Заступник з НР, практичний психолог Рекомен дації
10. Провести предметні тижні за графіком: · Правознавства · Російської мови та літератури, зарубіжної літератури · Інформатики та інформаційних технологій Грудень Лютий Квітень Вчителі-предметники, керівники ШМО Наказ, матеріали тижнів
11. Взяти участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». Жовтень – грудень Адміністра-ція школи Наказ, матеріали
12. Взяти участь в огляді-конкурсі педагогічних internet-ресурсів. Грудень- березень Адміністра-ція школи Розпоряд-ження, матеріали
13. Підготувати методичні матеріали з досвіду роботи вчителів школи. Березень-травень 2018 Керівники ШМО, заступник з НР Матеріали
14. Узагальнити організаційно-методичну роботу школи за рік до 31.05. 2018 заступник з НР Звіт, наказ

Організація роботи з учителями у диференційованих групах

№ з\п Зміст роботи Термін Відпові дальний інформ. забезпеч. Відм. про вик.
Школа майстерності учителів-початківців (спеціаліст)
1. Визначити наставників молодих вчителів До 01.09. 2017 Заступник з НР Наказ
2. Планування роботи вчителя, вивчення навчальних програм, пояснювальних записок до них. Ведення шкільної документації. Вересень 2017 Заступник з НР, учителі-наставники Рекомен-дації
3. Як провести класні батьківські збори Жовтень 2017 Заступник з НВР Рекомен дації
4. Типові психолого-педагогічні ситуації в школі та конструктивні шляхи їх вирішення (практичне заняття) Листопад 2017 Практичний психолог Матеріали
5. Індивідуальний підхід до учнів, організація диференційованого навчання, індивідуальної роботи з невстигаючими та обдарованими учнями Грудень 2017 Заступник з НР Матеріали
6. Практичний семінар «Актуальні проблеми збереження психічного здоров’я особистості» (практичне заняття) Лютий 2018 Практичний психолог Матеріали
7. Шкільний урок: «Як навчити кожного»: організація учнівської діяльності як засіб формування духовного світу дитини; технологія педагогічного процесу; можливі шляхи забезпечення навчального процесу (практичне заняття) Березень 2018 Учителі наставники Матеріали
8. Інноваційні процеси у навчанні: основні поняття педагогічної інновації; структура інноваційного процесу; проведення уроку з урахуванням педагогічних інновацій (практичне заняття) Квітень 2018 Заступник з НР Матеріали
9. Відвідування й аналіз уроків молодих вчителів Протягом року Учителі -наставники Матеріали
10. Звіт наставників та самоаналіз вчителів-початківців на засіданнях МО травень 2018 Заступник з НР Матеріали
Школа групи «Педагог-професіонал» (І-ІІ категорія)
1. Дидактичні основи реалізації індивідуальної методичної теми Протягом року Керівники ШМО Плани
2. Педагогіка співробітництва - реальний шлях ствердження гуманізму і демократії у шкільному житті (відкрииті уроки) Листопад Заступник з НР Матеріали відкритих уроків
3. Вивчення професійної готовності вчителів до творчої роботи Березень Практичний психолог Матеріали тренінгу
4. Інноваційні процеси у навчанні: основні поняття педагогічної інновації; структура інноваційного процесу; технологія розробки і освоєння нововведень За планом ШМО Керівники ШМО Конспекти уроків
5. Провести відкриті уроки з урахуванням педагогічних інновацій Протягом року Вчителі-предметн. Матеріали, презентації
6. Відвідувати міські заняття в педагогічних майстернях, майстер-класах, творчих групах За планом ВО Вчителі-предметн. Матеріали, звіт на ШМО
7. Взяти участь у роботі психолого-педагогічного семінару:«Особливості роботи з обдарованими дітьми». Квітень 2018 Практичний психолог Рекомен дації

Школа групи «Педагог-майстер» (вища категорія)
1. Скласти індивідуальні плани роботи над методичною проблемою До 05.09. 2017 Керівники ШМО Плани
2. Взяти участь у професійних конкурсах, заходах, міських науково-практичних семінарах Протягом року Вчителі-предметники Матеріали
3. Підготувати методичні матеріали з досвіду роботи для шкільного методичного кабінету Квітень 2018 Вчителі-майстри Матеріали семінару
4. Підготувати і провести педагогічні дискусії: - Створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти - Конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на створення учнями власних освітніх продуктів Грудень Лютий Заступник з НР, учителі-майстри Матеріали
5. Організувати роботу з підготовки учнів до захисту науково-дослідницьких робіт МАН Грудень Заступник з НР Учнівські роботи
Взяти участь в огляді-конкурсі педагогічних internet-ресурсів. Грудень- березень Адміністра-ція школи матеріали
7. Підготувати предметні тижні: · Правознавства · Російської мови та літератури, зарубіжної літератури · Інформатики та інформаційних технологій Грудень Лютий Квітень Вчителі-предметники, керівники ШМО матеріали тижнів
8. Взяти участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». Жовтень – грудень Адміністра-ція школи матеріали
9. Впроваджувати в навчальний процес сучасні інноваційні технології навчання Протягом року Вчителі-предметники Звіт на ШМО
Кiлькiсть переглядiв: 259

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.