ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

______О.В.Сухомовська

«__»____ 2016

План організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками Клугино-Башкирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївської міської ради Харківської області на 2016/2017 н.р.
№ з/п Зміст роботи Термін Відпові- дальний Інформа-ційне забезпечення Відм. про вико-нання
1. Організувати роботу методичної ради школи (за окремим планом). до 05.09. 2016 заступник з НР план
2. Організувати роботу предметних методичних об’єднань вчителів: · початкової школи; · суспільно-гуманітарних дисциплін; · гуманітарно-естетичних дисциплін; · природничо-математичних дисциплін; до 31.08. 2016 заступник з НР плани
3. Організувати роботу шкільного наукового товариства учнів (за окремим планом). до 15.09. 2016 Керівник ШУНТ план
4. Організувати роботу творчого дитячого клубу «Дивосвіт» до 15.09. 2016 Керівник клубу план
5. Продовжити роботу щодо створення Банку педагогічних ідей вчителів «Перлини професійної майстерності». протягом року заступник з НР каталог
6. Організувати роботу з виявлення обдарованих дітей, які навчаються в школі (за окремим планом). Поновити Банк обдарованих учнів. протягом року Заступник з НР, практичний психолог банк даних
7. Провести психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 1-х класів» вересень заступник з НР практичний психолог рекомен дації
8. Організація участі команд учнів у міському етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін. жовтень-грудень заступник з НР, вчителі- предметники наказ
9. Провести психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5-х, 10-х класів» жовтень заступник з НР практичний психолог рекомен дації
10. Організація участі в міському турі конкурсу «Учитель року-2017». жовтень-грудень заступник з НР наказ
11. Провести круглий стіл «Ноосфера – новий етап розвитку цивілізації. Духовне здоров’я як якісний показник результативності навчально-виховного процесу» жовтень 2016 Творча група з ноосферної освіти матеріали
12. Організувати роботу психолого-педагогічного семінару - «Компетентності у навчанні учнів та шляхи їх впровадження». жовтень 2016 заступник з НР, практичний психолог план, рекомен дації
13. Підготувати виставку за темою «Навчання та виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту на уроках основ здоров’я» (за окремим планом) жовтень заступник з НР матеріали, науковий звіт
14. Взяти участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». жовтень – грудень адміністрація школи наказ, матеріали
15. Провести предметний тиждень історії, Харківщинознавства листопад Жиглова Ю.В, Бурлуцька Л.П. Сладких Д.В. наказ, матеріали тижнів
16. Організація та підготовка науково-дослідницьких робіт з базових дисциплін учнями школи. до 25.11. 2016 заступник з НР наказ
17. Провести методичну декаду: Фестиваль педагогічної майстерності «Валіза ідей» (Панорама творчих уроків) листопад керівники ШМО, учителі-майстри матеріали
18. Організувати педагогічні читання: «Інтелектуальна здібність педагога» грудень заступник з НР матеріали
19. Підготувати методичні матеріали з досвіду роботи вчителів школи. грудень- березень адміністрація матеріали
20. Організувати педагогічні читання: «Інформаційні технології – вимоги сучасності» лютий заступник з НР матеріали
21. Провести методичну декаду: «Педагогічні розсипи» (Атестаційні матеріали, портфоліо учителів) березень атестаційна комісія, учителі, які атестуються матеріали
22. Організувати роботу психолого-педагогічного семінару «Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості школярів в умовах компетентісно спрямованого навчання та виховання». березень заступник з НР, практичний психолог план, рекомен дації
23. Провести предметний тиждень біології та екології березень Білетіна І.В., Сладких Д.В. наказ, матеріали тижня
24. Підготувати педраду «Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня» березень
25. Провести предметний тиждень фізики та астрономії квітень Шумейко Н.О., Сухомовська О.В. наказ, матеріали тижнів
26. Узагальнити організаційно-методичну роботу педагогічного колективу школи за рік до 31.05. заступник з НР звіт, наказ

Організація роботи з учителями у диференційованих групах

№ з\п Зміст роботи Термін Відпові дальний інформ. забезпеч. Відм. про вик.
Школа майстерності учителів-початківців
1. Визначити наставників молодих вчителів До 05.09. 2016 заступник з НР Наказ
2. Формування мотивації до безперервної освіти Протягом року заступник з НР практичний психолог Рекомен-дації
3. Провести індивідуальні консультації зі складання календарно-тематичних планів До 01.09. 2016 керівник ШМО Календарний план
4. Організація самоосвітньої діяльності До 01.11. 2016 заступник з НР Матеріали
5. Провести семінарські заняття за темою «Інноваційні методики проведення навчальних занять з предмета» До 01.12. 2016 заступник з НР Матеріали
6. Провести практичне заняття «Як уникнути конфліктної ситуації на уроці» Лютий 2017 Практичний психолог Матеріали
7. Провести звіт наставників та самоаналіз вчителів-початківців на засіданнях МО Травень 2017 заступник з НР Матеріали
Школа групи «Педагог-професіонал»
1. Дидактичні основи реалізації індивідуальної методичної теми Протягом року Керівники ШМО Плани
2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів із застосуванням сучасних технологій Листопад Заступник з НР Матеріали відкритих уроків
3. Профілактика професійного вигоряння Березень Практичний психолог Матеріали тренінгу
4. Провести відкриті уроки з використанням інтерактивних методів навчання За планом ШМО Керівники ШМО Конспекти уроків
5. Формування моральних якостей дитини засобами патріотичного виховання Протягом року Вчителі-предметн. Матеріали презентацій
6. Відвідувати міські заняття в педагогічних майстернях, майстер-класах вчителів За планом ВО Вчителі-предметн. Матеріали, звіт на ШМО
Школа групи «Педагог-майстер»
1. Скласти індивідуальні плани роботи над методичною проблемою До 05.09. 2016 Керівники ШМО Індивідуальні плани
2. Взяти участь у професійних конкурсах, заходах, міських науково-практичних семінарах Протягом року Вчителі-предметники Матеріали
3. Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості школярів в умовах компетентісно спрямованого навчання та виховання Квітень 2017 Практичний психолог Матеріали семінару
4. Провести майстер-класи з питань впровадження сучасних ефективних методик викладання За планом ШМО Керівники ШМО Матеріали
5. Організувати роботу з підготовки учнів до захисту науково-дослідницьких робіт МАН Грудень Заступник з НР Учнівські роботи
6. Впроваджувати в навчальний процес комп'ютерно орієнтовані технології Протягом року Вчителі-предметники Звіт на ШМО
Кiлькiсть переглядiв: 50

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.