Організація виховної роботи

5.1. Пріоритетні напрямки виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік

ТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ: Розвиток інтелектуального, фізичного, духовного та творчого потенціалу дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей та соціальної ситуації під час виховного процесу.

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ: Набуття учнями школи соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

- Посилення національно-патріотичного, морального виховання учнів з використанням кращих традицій та звичаїв українського народу.

- Розвиток співпраці педколективу, учнів, їх батьків та громадськості з метою особистісного розвитку учнів.

- Дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України».

- Реалізація особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в загальношкільному та класних колективах.

- Створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.

- Оптимізація та актуалізація змісту і форм виховного процесу.

- Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

- Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

5.2.Організаційна робота з педагогічним та учнівським колективом

№ з/п
Заходи
Термін
Викон.
Відпові-дальний
Класи Відмітка про вик.
1

Спланувати виховну роботу школи за пріоритетними напрямками.

до 01.09.16 Воронова Є.О. 1-11
2

Організувати роботу щодо запобігання дитячому травматизму серед учнів, охорони дитинства.

протягом року Воронова Є.О. 1-11
3 Організувати роботу з попередження та профілактики правопорушень серед учнів. протягом року Воронова Є.О. 1-11
4 Спланувати роботу методичного об’єднання класних керівників. Затвердити план роботи. до 01.09.16 Воронова Є.О. 1-11
5 Погодити плани виховної роботи класних керівників. до 09.09.16 Воронова Є.О. 1-11
6 Провести інструктаж з класними керівниками щодо планування та організації виховної роботи. до 01.09.16 Воронова Є.О. 1-11
7

Проводити інструктивно-методичні наради з класними керівниками з питань:

¨ планування роботи класних керівників; ¨ загальношкільні виховні заходи; ¨ проблеми розвитку учнівського самоврядування; ¨ профілактика правопорушень; ¨ запобігання дитячого травматизму; ¨ робота з дітьми пільгового контингенту.
щомісяця Воронова Є.О.
8 Організувати взаємовідвідування виховних заходів класними керівниками. Скласти графіки відкритих позакласних заходів на І та ІІ семестри 2016/2017 н.р. протягом року до 15.09.16 Воронова Є.О.
9 Організувати проведення щотижневих годин спілкування по класах. Щопоне-ділка ЗНВР Кл. керівн. 1-11
10 Систематизувати дані про літнє оздоровлення учнів. до 05.09.16 ЗНВР Кл. керівн. 1-11
11 Організувати роботу дитячо-юнацького об’єднання «Лідер» та спрямувати його діяльність за комісіями до 12.09.16 ЗНВР Пед.-організ 5-11
12 Провести вибори активу у кожному класі. до 06.09.16 класні керівники 3-11
Сформувати загони «Юні інспектори руху», «Дружина юних пожежних-рятівників», волонтерські загони «Милосердя», «Шанс», «Послідовники Дюнана». до 15.09.16 Воронова Є.О. 8-11
13 Сприяти організації спілкування учнів з фахівцями різних служб міста. протягом року Воронова Є.О. 1-11
14 Скласти соціальний паспорт школи. Поновити списки учнів пільгового контингенту та учнів, схильних до девіантної поведінки. до 15.09.16 ЗНВР Кл. керівн. 1-11
15 Продовжити щоденний загальношкільний облік відвідування учнями занять. протягом року ЗНВР Кл. керівн. 1-11
16 Організувати чергування учнів по школі, їдальні. Скласти та затвердити графік. до 01.09.16 Воронова Є.О. 7-11
17 Організувати роботу гуртків, спортивних секцій. Скласти та затвердити графіки роботи. до 01.09.16 ЗНВР керівники гуртків 1-11
18 Розподілити територію школи та навчальні кабінети за класами. вересень 2016 Адміністрація
19 Провести День відкритих дверей (за окремим планом). січень 2017 Адміністрація
20 Проводити рейди-перевірки зовнішнього вигляду, ведення щоденників, збереження підручників, поведінки на перервах, операції «Урок», «Запізненням - ні», «Милосердя», «Живи, книго!». протягом року Адміністрація 1-11
21 Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог під час навчально-виховного процесу і на перервах. протягом року ЗНВР Коробка Л.В.
22 Організувати роботу батьківського комітету школи. протягом року Адміністра-ція
23 Сприяти участі школярів в заходах, які проводяться в межах діючих в Україні, Харківській області, м. Чугуєві програм. протягом року ЗНВР Пед.-організ. 1-11
24 Сприяти участі школярів у заходах, спланованих обласним і міським відділами освіти, КВНЗ «ХАНО», БДЮТ, ЦТК, ДЮСШ, відділом сім’ї і молоді міськвиконкому. протягом року ЗНВР Пед.-організ 1-11
25 Підвести підсумки виховної роботи за навчальний рік. Видати наказ «Про підсумки виховної роботи за 2016/2017 навчальний рік». червень 2017 Воронова Є.О. 1-11

5.3. Організація роботи за «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів»

№ з/п
Заходи
Термін
Викон.
Відпові-дальний
Класи Відм. про вик.
Вересень
1 Урочисте проведення Дня знань.Свято Першого Дзвоника 01.09.16 ЗНВР Пед.-організ 1-11
2 Години спілкування. Перший урок. «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-річчя незалежності України» 01.09.16 класні керівники 1-11
3 Вибори в органи учнівського самоврядування у класах протягом тижня класні керівники 1-11
4 Вибори в органи учнівського самоврядування у школі протягом 2-х тижн. Кл. керівн. Пед.-організ 8-11
5 Бесіди про зовнішній вигляд учнів та культуру ведення щоденників постійно класні керівники 1-11
6 Тиждень фізкультури і спорту: «Старти надій»; «Сильні, спритні, умілі»; «Спортивний марафон»; 06-11.09. 2016 класні керівники вчит. фізкультури 1-4 5-8 9-11
7 Години спілкування з безпеки руху і попередження дитячого травматизму: «Подорож до країни дорожніх знаків» «Азбука безпеки» «Я - учасник дорожнього руху» 05.09. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
8 Тиждень реклами роботи гуртків БДЮТ, ЦТК, ДЮСШ та школи «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» 2-й тиждень керівники гуртків 1-11
9 Рейди«Шкільна форма», «Чистий клас».Висвітлення результатів рейдів на стенді «Лідер» 3-й тиждень Пед.-організ Соц. педагог «Лідер» 1-11
10 Години спілкування з формування здорового способу життя:

«Здоров’я – головний життєвий скарб»

«Здорові звички – здоровий спосіб життя»

«Мистецтво бути здоровим»
12.09. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
11 Участь у турнірі з футболу «Шкіряний м’яч» вересень 2016 вчителі фізкультури команда
12 Години спілкування до Дня партизанської слави (22.09): «Безсмертні долі партизанів» «Смерті дивились в обличчя» «Партизанський рух та підпілля в Україні» 19.09. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
13 Конкурс портфоліо класів (за підсумками виховної роботи 2015/2016 н.р.) 26.09. 2016 класні керівники 2-11
14 Години спілкування до Дня людини похилого віку (01.10): «Чого нас учать бабусі і дідусі» «Шануймо старість»

«Мудрі і багаті літами»

26.09. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
15 Участь у міському туристичному зльоті. вересень 2016 ЗНВР керівники гуртків команда
16 Змагання з ТПТ до Дня туризму 29.09. 2016 Жиглов В.О. 1-4
17 Конкурсстіннівок «Святковий вернісаж»(до Дня вчителя). 30.09 2016 класні керівники 1-11
18 Концерт до Дня вчителя «С любовью к вам, учителя!» 30.09. 2016 Пед.-організ Пахоменкова «Лідер» 1-11
19 День самоврядування 30.09. 2016 Пед.-організ «Лідер» 8-11
20 Посвята в першокласники вересень 2016 класні керівники 1-ші класи
21

Прибирання території, закріпленої за класами. Контроль за якістю прибирання

протягом місяця Пед.-організ Кл. керівн. 1-11
22 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників). протягом місяця класні керівники 1-11
Жовтень
1 Концерт-привітання до Дня людини похилого віку в с.Башкирівка 01.10. 2016 ЗНВР Пахоменкова Рада лідерів
2 Загальна шкільна лінійка 03.10. 2016 Пед.-організ «Лідер» 1-11
3 Рейд-перевірка «Твій щоденник – твоє обличчя» Рейд-перевірка стану підручників «Живи, книго!» 05.10. 2016 ЗНВР бібліотекар Рада лідерів
4 Виставка в бібліотеці до до Дня українського козацтва та Дня Захисника Вітчизни «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина» 05-15.10. 2016 Єрьоміна Т.І. 1-11
5 «Козацькі розваги» до Дня українського козацтва та Дня Захисника Вітчизни 07.10. 2016 Вчителі фізкільт. 8-9
6 Години спілкування до Дня українського козацтва та Дня Захисника Вітчизни (14.10): «Ми – маленькі козачата» «Козацька слава не погасне, як образ дорогий і ясний» «ЗахистВітчизни– проблема сьогодення» 10.10. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
7 Український ярмарок до Дня Захисника України 14.10. 2016 Пед.-організ. класні керівники 1-11
8 Години спілкування до 26-ї річниці Студентської революції на граніті (02-17.10.1990): «Так починалася Незалежність» «Великий злам. Хроніка революції на граніті» «Молодь у боротьбі за відновлення української державності» 17.10 класні керівники 1-4 5-9 10-11
9 Конкурс осінніх квіткових композицій і поробок із природних матеріалів. Виставка робіт з дарів землі «Подарунки осені» Виставка - конкурс букетів «Подих осені» 21.10. 2016 класні керівники Пед.-організатор 1-7 8-11
10

Акція «Чисте подвір’я»

жовтень 2016 класні керівники 1-11
11 Години спілкування (до 71-ї річниці ООН – 24.10.1945): «Права дитини» «Що треба знати проправоі закон» «Правокрокує планетою» Протягом тижня 17-21.10 класні керівники 1-4 5-9 10-11
12 Тиждень творчості - «Музична мозаїка» - Вікторина «Бібліотеки світу» до Міжнародного Дня шкільних бібліотек. - «Stагtееnаgег» жовтень 2016 вчит. музики бібліотекар пед.-організ 1-4 5-7 8-11
13 Відкриті змагання з орієнтування жовтень 2016 Жиглов В.О. 5-7
До 72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників
14 Виставка літератури «Історія Другої світової війни». жовтень Єрьоміна Т.І. 1-11
15 Акція «Допоможемо ветеранам». жовтень класні керівники 1-11
16 «Харків у роки «Другої світової війни». Військово-історичні екскурсії. жовтень класні керівники 5-11
19 Упорядкування братської могили загиблих воїнів. протягом року класні керівники 11
20 Години спілкування до 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників (28.10): «Україна в роки війни» «Тільки пам’ять не сивіє» «Шлях до перемоги» 31.10 класні керівники 1-4 5-9 10-11
21 Участь у міському конкурсі малюнку « Наша мрія - вода чиста, земля красива» в рамках акції «Очистимо планету від сміття" жовтень 2016 Педагог-організатор 1-11
22 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників). протягом місяця класні керівники 1-11
23 Осінні канікули (за окремим планом) 24-30 жовтня класні керівники 1-11
Листопад
1 Загальна шкільна лінійка 07.11. 2016 Пед.-організатор 1-11
2 Години спілкування до Дня української писемності та мови (09.11): «Словопромову» «Мова моя – найдивніше диво» «Із слова починається людина…» Протягом тижня 07-11.11 класні керівники 1-4 5-9 10-11
3 Свято української мови 09.11 2016 Вчителі укр..мови 5-11
4 Участь представників шкільного волонтерського руху в засіданні міськвиконкому листопад 2016 Пед.-організатор 10-11
5 Години спілкування з формування ціннісного ставлення до себе та людей: «Урок чемності» «Прокультуруспілкування» «Єдина справжня розкіш — це розкішлюдського спілкування …» 14.11. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
6 Тенісний турнір 16-18.11 2016 Вч. фізкультури 5-11
7 Анкетування учнів з питань виховної роботи та шкільного самоврядування листопад 2016 ЗНВР Кл. керівн. 7-11
8 Години спілкування до Дня революції Гідності та Свободи (21.11): «21 листопада – День Гідності і Свободи» «Євромайдан або революція Гідності» «Від революції Гідності – до гідного життя» 21.11. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
9 Конкурс класних куточків 22.11. 2016 Пед.-організ. «Лідер» 1-11
10 Конкурс учнівських проектів «Голос молоді в розвитку громади» 25.11. 2016 Пед.-організ. Кл. керівн. 9-11
11 Години спілкування до Дня пам’яті жертв Голодомору у 1932-1933 (4-а субота листопада): «Горятьсвічки в людських долонях» «Пам'ятьєднає – Україна пам’ятає!» «Голгофа голодної смерті» 28.11. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
12 Тиждень боротьби з негативними явищами серед молоді: 1) Бесіди «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!» (до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом) 2) Оформлення стенду «Міфи і факти про СНІД» 3) Перегляд та обговорення фільму «Станція призначення - життя» 4) Зустріч з працівниками ЦРЛ та ЧМЦСССДМ 5) Конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим – будь!» Конкурс плакатів «Здоров’я людини – найвища цінність» 28.11-02.12. 2016 класні керівники Кожухар Л.О. Воронова Є.О. 1-11 1-11 9-11 9-11 5-7 8-11
13 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників). протягом місяця класні керівники 1-11
Грудень
1 Години спілкування до дня боротьби зіСНІДом (01.12): «Що такеСНІДта його небезпека»

«СНІД: подумай про майбутнє - обери життя»

«СНІД– смертельна загроза людству...»

Протягом тижня 28.11-02.12 класні керівники 1-4 5-9 10-11
2 Загальношкільна лінійка 05.12.16 Пед.-організ. 1-11
3 Години спілкування до Дня Збройних Сил України (06.12): «6 грудня –ДеньЗбройнихСилУкраїни» «Українськаармія –силай міцьнашої Батьківщини» «ІсторіяЗбройнихСил України» Протягом тижня 05-09.12 класні керівники 1-4 5-9 10-11
4 Спортивні змагання хлопців до Дня Збройних Сил України 06.12. 2016 Вчителі фізкульт. 10-11
5 Святковий концерт до Дня Зброїних Сил України 06.12. 2016 Пед.-організ.
6 Участь учнів КБ ЗОШ у міському конкурсі проектів «Голос молоді в розвитку громади» грудень 2016 Пед.-організ. 9-11
7 Шашковий турнір сімейних команд в ЧБДЮТ Шаховий турнір сімейних команд в ЧБДЮТ грудень 2016 Пед.-організатор Бажа-ючі
8 Години спілкування (до 68-ї річниці проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р. Загальної декларації прав людини): «Наші права – щасливе дитинство» «Не забувай, що ти живеш середлюдей!» «Мораль іправо,Правоі Закон - Рушійні сили для життя людини» 12.12. 2016 класні керівники 1-4 5-9 10-11
9 Всеукраїнський тиждень права (до Всесвітнього Дня прав людини): - Виставка та огляд літератури на правову тематику - Конкурс малюнків "Права у житті" - Вікторина для учнів "Що я знаю про свої права" - Інтелект-шоу для учнів "Правовий Олімп" 12-16.12 2016 Кл.керівн. Психолог Соц. педаг. Вчит. права 1-11 1-4 5-8 9-11
10 Прикрашення школи до Новорічних свят 12-17.12. 2016 Пед.-організ Кл. керівн. 1-11
11 Години спілкування до Дня Святого Миколая (19.12): «Я чекаюМиколая…» «Миколайприходить уві сні…» «Любов, добро і милосердя єднають серця» 19.12. 2016 Класні керівники 1-4 5-9 10-11
12 Волонтерська акція «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час». 19.12. 2016 Пед.-організатор «Лідер»
13 Виставка малюнків, витинанок, поробок«Зимові візерунки». 19.12. 2016 Пед.-організ Кл. керівн. 1-11
14 Новорічні свята (за окремим планом) 21-23.12 ЗНВР Пед.-організ Кл. керівн. Вч.музики 1-11
15 Години спілкування з попередження дитячого травматизму під час зимових канікул: «Сам удома» «Бережи себе» «Щоб не зіпсувати відпочинок…» Протягом тижня 19-23.12 класні керівники 1-4 5-9 10-11
16 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників). протягом місяця класні керівники 1-11
17 Зимові канікули (за окремим планом) 26 грудня по 10 січня ЗНВР Кл. керівн. 1-11
Січень
1 Загальношкільна лінійка Січень 2017 Пед.-організ. 1-11
2 Години спілкування з формування ціннісного ставлення до культури та мистецтва: «Різдвяні обряди «Водіння кози» і «Меланки» «Зимові свята. Традиції. Сучасність» «ОбрядовакультураУкраїни» Протягом тижня 11-13.01 класні керівники 1-11
3 Конкурс малюнків «В хату входить коляда» для молодших школярів 13.01. 2017 Пед.-організатор 1-4
4 Участь у міському Різдвяному балі старшокласників січень 2017 Воронова Є.О. 10-11
5 Години спілкування з формування ціннісного ставлення до праці: «Шануйпрацюлюдей» «Землю красить сонце, а людину-праця» «Чи готовий я до виборупрофесії?» 16.01. 2017 класні керівники 1-4 5-9 10-11
6 Інтелектуальний марафон 18-20.01. 2017 Пед.-орган. Єрьоміна Т.І. 1-11
7 Години спілкування до Дня Соборності України (22.01): «Мій край-моя історія жива» «Возз’єднались в ті далекії роки наші предки на віки» «Соборнапам’ятьУкраїни» 23.01. 2017 класні керівники 1-4 5-9 10-11
8 Конкурс агітбригад ДЮП 27.01. 2017 Пед.-організ Кл.керівн 8-10
9 Показ презентації«Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг» Протягом січня класні керівники 8-11
10 Години спілкування до Дня пам’яті героїв Крут (29.01): «Мов град із неба сипалися кулі, косили молодь - український цвіт!» «Нас тут триста, як скло, товариства полягло» «Криниця національної гідності» 30.01. 2017 класні керівники 1-4 5-9 10-11
11 Фотоконкурс «Територія пригод» Січень 2017 Пед.-організатор Кл. керівн. 1-11
12 Участь у грі міського клубу «Знавці» січень 2017 Пед.-організатор Коман-ди
13 Участь у міському Різдвяний турнір з міні-футболу січень 2017 керівник гуртка Коман-да
14 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників). протягом місяця класні керівники 1-11
Лютий
1 Загальношкільна лінійка 06.02. 2017 Пед.-організатор 1-11
2 Години спілкування до Дня Святого Валентина (14.02): «Все у світі починається з любові…» «Мелодія двох сердець» «Загадкові образи любові» Протягом тижня 06-10.02 класні керівники 1-4 5-9 10-11
3 Вітально - розважальна програма «Сила двох сердець» 10.02. 2017 Пед.-організатор 9-11
4 Години спілкування до Дня виводу військ з Афганіста-ну (15.02): «Час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль Афганіста-ну…» «Афганістан - мій біль, моя пекуча пам’ять» «Події Афганістану на сучасний погляд» 13.02. 2017 керівники гуртків ВПВ Кл. керівн. 1-4 5-9 10-11
5 Зустріч із воїнами, які виконували інтернаціональну місію в Афганістані; 13-17.02. 2017 Кер.гурт. ВПВ Кл. керівн. 1-11
6 Фестиваль дитячої творчості «Башкирівка має таланти» 16-17.02. 2017 Пед.-орган. Кл.керівн. вч. музики 1-11
7 Години спілкування до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (20.02): «В журбі схилилась Україна»; «Нові часи – нові герої»; «Україна сьогодні: Герої нашого часу» 20.02. 2017 класні керівники 1-4 5-9 10-11
8 Виставка в шкільній бібліотеці «Герої не вмирають» 20-24.02-2017 Єрьоміна Т.І. 1-11
9 Першість школи з волейболу (дівчата, хлопці) 20-24.02-2017 Жиглов В.О. 9-11
10 Години спілкування з формування ціннісного ставлення до себе та людей: «Ці шкідливі конфлікти» «Шляхи подолання конфліктних ситуацій» «Привіт! Я-конфлікт» 27.02. 2017 класні керівники 1-4 5-9 10-11
11 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників) протягом місяця класні керівники 1-11
Березень
1 Оформлення святкових газет до 8 Березня 03.03. 2017 «Лідер»
2 Години спілкування до Міжнародного жіночого дня (08.03): «Жінки в моїй родині» «Жінка-берегиня роду» «Жінкив історіїУкраїни» Протягом тижня 06-10.03 класні керівники 1-4 5-9 10-11
3 Загальношкільна лінійка 06.03. 2017 Пед.-організатор 1-11
4 Привітання жінок-ветеранів з 8 Березня. Запрошення на шкільний концерт. 07.03. 2017 класні керівники 6-11
5 Концерт до 8 Березня «Вітаємо, любі жінки» 07.03. 2017 Воронова Є.О. Пед.-орган. Пахоменкова В.В 1-11
6 Тиждень української літератури «Слава Шевченкові – слава Україні», присвячений Дню народження Т.Г.Шевченка (за окремим планом) березень 2017 вчителі укр.. мови вчителі початк. кл. 1-11
7 Години спілкування до Дня народження Т.Г.Шевченка (09.03): «Т. Г.Шевченкоі його твори для дітей» «Живе під сонцем любові Шевченкова весна» «Борець, поет усіх часів і народів» 13.03. 2017 класні керівники 1-4 5-9 10-11
8 Конкурс агітбригад ЮІР 17.03. 2017 Пед.-організ Кл.керівн 8-10
9 Години спілкування з формування ціннісного ставлення до природи: «Буду я природі другом» «Щедре цілюще джерело тепла, краси і добра» «Дивосвіт природи рідного краю» 20.03. 2017 класні керівники 1-4 5-9 10-11
10 Участь збірних команд з баскетболу серед дівчат навчальних закладів міста березень 2017 вчителі фізкульт. Коман- да
11 Участь у міському святі Весни, Краси, Грації «Міс Весна – 2017» березень 2017 Воронова Є.О. Пед.-організ. Пахоменкова В.В 9-11
12 «Козацький гарт» 23-24.03. 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О. 5-10
13 Змагання з міні-футболу березень 2017 Ресенчук С.П. 3-4 5-7
14 Всеукраїнська акція «За чисте довкілля» Благоустрій шкільної території. березень 2017 класні керівники 1-11
15 Оформлення стенду «Погляд у майбутнє» (з профорієнтації) березень 2017 Соціальний-педагог 1-11
16 Участь у міському конкурсі талантів у рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» березень 2017 Пахоменкова В.В Гурків-ці
17 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників). протягом місяця класні керівники 1-11
18 Весняні канікули (за окремим планом) 27.03-02.04 ЗНВР Кл. керівн. 1-11
Квітень
1 Бесіди: «Комп’ютер чи книга» «Ризики в Інтернеті» «Я в реалі, я у віртуалі…» протягом місяця класні керівники 1-4 5-9 10-11
2 День сміху «Юморина»: - Випуск гумористичних газет, плакатів, коміксів - Виготовлення гумористичного одягу - Шоу-програма до Дня сміху «Навколо сміху» 03.04. 2017 класні керівники Пед.-організатор 1-11
3 Загальношкільна лінійка 03.04. 2017 Пед.-організатор 1-11
4 Години спілкування до Всесвітнього дня здоров’я (07.04): «Хто здоровий – той сміється» «Здорова дитина – багата країна» «Хочеш бути здоровим? Будь ним!» Протягом тижня 03-07.04 класні керівники 1-4 5-9 10-11
5 Легкоатлетичне чотирьохборство до Всесвітнього дня здоров’я 07.04. 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О. 6-7
6 Години спілкування до річниці оголошення антитерористичної операції на сході країни (15.04.2014): «Діти – воїнам АТО» «Собою захистили Україну» «Земляки –герої АТО на СходіУкраїни» 10.04. 2017 класні керівники 1-11
7 Зустріч із воїнами – учасниками АТО протягом тижня класні керівники 1-11
8 Виставка малюнків «Зі Святом Світлого Великодня» 10-20.04. 2017 Воронова Є.О. 5-7
9 Години спілкування до Великодня: «Світле свято Великдень» «Великдень всіх нас на гостини просить» «Великдень: традиції і сучасність» Протягом тижня 18-21.04 класні керівники 1-4 5-9 10-11
10 Шкільна виставка-акція «SOS-вернісаж» або «Друге життя відходів» 18-21.04. 2017 Пед.-організ. Кл. керівн. 1-11
11 Години спілкування до 31-річчя аварії на ЧАЕС: «Уроки Чорнобиля» «Чорнобиль: біль, скорбота, пам’ять» «Чорнобильське лихо у пам’яті народній»» 24 .04. 2017 класні керівники Пед.-організатор 1-4 5-9 10-11
12 «Мій біль - Чорнобиль» - Конкурс малюнків - Конкурс плакатів 26-27.04. 2017 Пед.-організатор Кл. керівн. 1-4 8-11
13 День ЦЗ (за окремим планом) 28.04. 2017 Жиглова Ю.В. 1-11
14 Участь у міських змаганнях «Старти надій» квітень 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О команда
15 Виставка інформаційних матеріалів «Школа професійного успіху» квітень 2017 Кожухар Л.О. 9-11
16 Екскурсії з профорієнтації квітень 2017 Соціальний педагог 9-і кл.
17 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників). протягом місяця класні керівники 1-11
Травень
1 Оформлення «Золотої книги» та стенду «Шкільний Олімп» травень ЗНВР Кл. керівн.
2 Загальношкільна лінійка Ярмарок учнівських талантів (вшанування переможців змагань, конкурсів, олімпіад). 03.05. 2017 Воронова Є.О. 1-11
До 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні
3 Акція «Грані добра» ( допомога ветеранам Другої світової війни). 03-08.05. 2017 класні керівники 1-11
4 Година спілкування до 72-ї річниці Перемоги: «Незабутий День Перемоги» «Шляхами мужності і слави» «За мир у всьому світі, це значить – за життя»» Протягом тижня 03-05.05 класні керівники 1-4 5-9 10-11
5 Шкільний етап гри «Джура» 05.05. 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О. 9-10
6 Участь у міській легкоатлетичній естафеті до Дня Перемоги. 08.05. 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О Коман-да
7 Участь у міському легкоатлетичному кросі до Дня Перемоги. 08.05. 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О Бажа-ючі
8 Мітинг до Дня Перемоги. 09.05. 2017 Воронова Є.О. Пед.-організатор житлова рада керівники гуртка 1-11
9 Концерт «Пам'ять серця» для ветеранів Другої світової війни, працівників тилу, дітей війни, мешканців Башкирівки.
10 «Голубой огонёк» із солдатською кашею для ветеранів Другої світової війни, працівників тилу, дітей війни, мешканців Башкирівки.
11 Години спілкування з формування ціннісного ставлення до суспільства та держави: «Чугуїв – моє рідне місто» «Я чугуєвець. І цим пишаюся» «Сторінками історії Чугуєва» Протягом тижня 10-12.05 класні керівники 1-4 5-9 10-11
12 Фестиваль військово-патріотичної пісні 12.05. 2017 класні керівники вч.музики Пед.-орган. 1-11
13 Година спілкування до Дня матері і Дня сім’ї: «Моя родина – історії краплина» «Ми гідні нащадки батьків» «Домашнє вогнище родинне – оселя наша і сім’я» 15.05. 2017 класні керівники 1-4 5-9 10-11
14 Операція «Чистий двір» (прибирання пришкільної ділянки та клумб). щоп’ят-ниці класні керівники 1-11
15 Свято « Прощання з букварем». травень 2017 класні керівники 1-і
16 Свято прощання з початковою школою. травень 2017 класні керівники 4-і
17 Участь у міській військово-патріотичній грі «Джура». травень 2017 ЗНВР вч.фізкульт., історії Коман-да
18 Участь у міському краєзнавчому зльоті. травень 2017 ЗНВР керівники гуртків Команда
19 Години спілкування «Зроби свій відпочинок безпечним». Оформлення пам’яток 22.05 2017 класні керівники 1-11
20 Свято останнього дзвоника. 26.05. 2017 ЗНВР Пед.-організ. 1-11
21 Випускний вечір 11 класу. 27.05. 2017 ЗНВР Пед.-орган. Пахоменкова В.В. 11
22 Робота в класах за «Основними орієнтирами виховання» (за планами класних керівників). протягом місяця класні керівники 1-11
Червень
1 Організація літнього відпочинку учнів. Робота закладу «Веселка». червень Воронова Є.О. 1-11
2 Організація оздоровлення обдарованих дітей. червень Воронова Є.О. 1-11
3 День захисту дітей. 01.06. 2017 Воронова Є.О. 1-11
4 Випускний вечір 9-х класів червень класні керівники 9-і

5.4. Організація роботи з профілактики правопорушень, злочинності,

запобігання дитячій бездоглядності

№ з/п Зміст роботи
Термін
викон.
Відповідаль-ний Відм. про вик.
1 Участь у Всеукраїнському рейді «Урок». протягом року Воронова Є.О. Кл. керівники
2 Організація роботи з дітьми девіантної поведінки та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. до 07.09. 2016 Воронова Є.О. Кл. керівники
3 Налагодження взаємоінформування, координації спільних дій установ і організацій, які опікуються проблемами дітей. до 30.09. 2016 Воронова Є.О.
4 Організація контролю за відвідуванням школи учнями, що опинились у складних життєвих обставинах та учнями з девіантною поведінкою. постійно Воронова Є.О. Кл. керівники
5 Обстеження матеріально-побутових умов учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, СЖО, пільгового контингенту Вересень 2016 Воронова Є.О. Кл. керівники
6 Організація психологічних консультацій та індивідуальної роботи з учнями, що опинились у складних життєвих обставинах, та з учнями з девіантною поведінкою з метою усунення прогалин у знаннях учнів. протягом року Вчителі-предметники, Кл. керівники психолог
7 Організація проведення диспансеризації учнів, що опинились у складних життєвих обставинах та учнів з девіантною поведінкою. вересень 2016 Воронова Є.О.
8 Проведення моніторингу рівня вихованості учнів, що опинились у складних життєвих обставинах, та учнів з девіантною поведінкою. до 14.10. 2016 Кл. керівники
9 Залучення учнів, що опинились у складних життєвих обставинах, та учнів з девіантною поведінкою до органів учнівського самоврядування, занять у спортивних секціях, гуртках, забезпечити їх участі у загальношкільних заходах, конкурсах, фестивалях. до 09.09. 2016 протягом року Воронова Є.О. Кл. керівники
10 Організація проведення лекцій щодо попередження правопорушень та пропаганди здорового способу життя за участю відділу кримінальної міліції у справах дітей, Служби у справах дітей, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м.Чугуєва. протягом року Воронова Є.О.
11 Відвідання сімей учнів, що опинились у складних життєвих обставинах для уточнення матеріально-побутових умов життя учнів. двічі на місяць Кл. керівники
12 Організація контролю за проведенням вільного часу учнями, що опинились у складних життєвих обставинах та учнями з девіантною поведінкою. протягом року Воронова Є.О. Кл. керівники
13 Організація правового забезпечення роботи щодо профілактики правопорушень: проведення консультацій з учнями та їх батьками щодо ознайомлення з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини і нормами міжнародного права. протягом року Воронова Є.О.
14 Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків учнів, що опинились у складних життєвих обставинах, та учнів з девіантною поведінкою про їх відповідальність за створення умов щодо виховання, навчання та розвитку неповнолітніх дітей. протягом року Воронова Є.О.
15 Організація роботи із соціально неспроможними сім’ями (за наявності таких). до 07.09. 2016 Воронова Є.О.
16 Організація проведення заходів профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної роботи серед підлітків із залученням спеціалістів-наркологів. протягом року Воронова Є.О.
17 Організація роботи органів учнівського самоврядування щодо проведення превентивно-профілактичних заходів. протягом року Воронова Є.О. Воронова О.В.
18 Поновлення у шкільній бібліотеці виставки на теми: «Закон і ти», «Відповідальність за правопорушення», «Я обираю здоровий спосіб життя». до 30.09. 2016 Єрьоміна Т.І.
19 Розміщення на сайті навчального закладу плану заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативним проявам серед неповнолітніх. до 21.09. 2016 постійно Воронова Є.О. Кириченко Н.М.
20 Розміщення на сайті навчального закладу інформації про негативні наслідки впливу алкоголю та наркотиків на дитячий організм. до 09.09. 2016 Воронова Є.О. Кириченко Н.М.
21 Проведення батьківських зборів на тему «Відповідальність батьків за виховання своїх дітей». вересень 2016 Воронова Є.О. Кл. керівники
22 Організація проведення екскурсій до музеїв, художніх виставок, що ознайомлюють з історичною спадщиною України. протягом року Воронова Є.О. Кл. керівники
23 Здійснення підсумкового аналізу роботи навчального закладу з профілактики правопорушень та шкідливих звичок (наказ). грудень червень Воронова Є.О.

5.5. Організація роботи з військово-патріотичного виховання школярів

№ з/п Заходи Клас Термін викон. Відпові-дальні Відм. про вик
До Дня партизанської слави (22.09)
1 Години спілкування до Дня партизанської слави: «Безсмертні долі партизанів» «Смерті дивились в обличчя» «Партизанський рух та підпілля в Україні» 1-4 5-9 10-11 19.09. 2016 Кл. керівники
До Дня українського козацтва та Дня Захисника Вітчизни (14.10)
2 Виставка в бібліотеці до до Дня українського козацтва та Дня захисника Вітчизни «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина» 1-11 05-15.10. 2016 Єрьоміна Т.І.
3 «Козацькі розваги» до Дня українського козацтва та Дня Захисника Вітчизни 8-9 07.10. 2016 Вчителі фізкільт.
4 Години спілкування до Дня українського козацтва та Дня Захисника Вітчизни: «Ми – маленькі козачата» «Козацька слава не погасне, як образ дорогий і ясний» «ЗахистВітчизни– проблема сьогодення» 1-4 5-9 10-11 10.10. 2016 Кл. керівники
5 Український ярмарок до Дня Захисника України 1-11 14.10. 2016 Пед.-організ. Кл. керівники
До 72-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників (28.10)
6 Виставка літератури «Історія Другої світової війни». 1-11 жовтень Єрьоміна Т.І.
7 Акція «Допоможемо ветеранам». 1-11 жовтень Кл. керівники
8 «Харків у роки «Другої світової війни». Військово-історичні екскурсії. 5-11 жовтень Кл. керівники
9 Упорядкування братської могили загиблих воїнів. 11 протягом року Кл. керівники
10 Години спілкування до 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників: «Україна в роки війни» «Тільки пам’ять не сивіє»

«Шлях до перемоги»

1-4 5-9 10-11 Протягом останнь-ого тижня жовтня Кл. керівники
До Дня Збройних Сил України (06.12)
11 Години спілкування до Дня Збройних Сил України: «6 грудня –ДеньЗбройнихСилУкраїни» «Українськаармія –силай міцьнашої Батьківщини» «ІсторіяЗбройнихСил України» 1-4 5-9 10-11 06.12. 2016 Кл. керівники
12 Спортивні змагання хлопців до Дня Збройних Сил України 10-11 06.12. 2016 Вчителі фізкульт.
13 Святковий концерт до Дня Зброїних Сил України 06.12. 2016 Пед.-організ.
14 Участь учнів КБ ЗОШ у міському конкурсі проектів «Голос молоді в розвитку громади» 9-11 грудень 2016 Пед.-організ.
До Дня пам’яті героїв Крут (29.01)
15 Години спілкування до Дня пам’яті героїв Крут: «Мов град із неба сипалися кулі, косили молодь - український цвіт!» «Нас тут триста, як скло, товариства полягло» «Криниця національної гідності» 1-4 5-9 10-11 30.01. 2017 Кл. керівники
До Дня виводу військ з Афганістану (15.02)
16 Години спілкування до Дня виводу військ з Афганістану: «Час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль Афганіста-ну…» «Афганістан - мій біль, моя пекуча пам’ять» «Події Афганістану на сучасний погляд» 1-4 5-9 10-11 13.02. 2017 керівники гуртків ВПВ Кл. керівники
17 Зустріч із воїнами, які виконували інтернаціональну місію в Афганістані; 1-11 13-17.02. 2017 Кер.гурт. ВПВ Кл. керівники
До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (20.02)
18 Години спілкування до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні: «В журбі схилилась Україна»; «Нові часи – нові герої»; «Україна сьогодні: Герої нашого часу» 1-4 5-9 10-11 20.02. 2017 Кл. керівники
19 Виставка в шкільній бібліотеці «Герої не вмирають» 1-11 20-24.02-2017 Єрьоміна Т.І.
До річниці оголошення антитерористичної операції на сході країни (15.04)
20 Години спілкування до річниці оголошення антитерористичної операції на сході країни: «Діти – воїнам АТО» «Собою захистили Україну» «Земляки –герої АТО на СходіУкраїни» 1-4 5-9 10-11 10.04. 2017 Кл. керівники
21 Зустріч із воїнами – учасниками АТО 1-11 протягом тижня Кл. керівники
22 Бесіда«Подвиг сучасних українських військових, медичних працівників, волонтерів, журналістів під час АТО» 1-11 протягом тижня Кл. керівники
До 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні (09.05)
23 Акція «Грані добра» ( допомога ветеранам Другої світової війни). 1-11 03-08.05 2017 Кл. керівники
24 Година спілкування до 72-ї річниці Перемоги: «Незабутий День Перемоги» «Шляхами мужності і слави» «За мир у всьому світі, це значить – за життя»» 1-4 5-9 10-11 05.05. 2017 Кл. керівники
25 Шкільний етап гри «Джура» 9-10 05.05. 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О
26 Участь у міській легкоатлетичній естафеті до Дня Перемоги. Коман-да 08.05. 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О
27 Участь у міському легкоатлетичному кросі до Дня Перемоги. Бажа-ючі 08.05. 2017 Ресенчук С.П. Жиглов В.О
28 Мітинг до Дня Перемоги. 1-11 09.05. 2017 Воронова Є.О. Пед.-організатор житлова рада керівники гуртка
29 Концерт «Пам'ять серця» для ветеранів Другої світової війни, працівників тилу, дітей війни, мешканців Башкирівки.
30 «Голубой огонёк» із солдатською кашею для ветеранів Другої світової війни, працівників тилу, дітей війни, мешканців Башкирівки.
31 Фестиваль військово-патріотичної пісні 12.05. 2017 Кл. керівники вч.музики Пед.-орган. 1-11
32 Екскурсії до краєзнавчого та історичного музеїв м. Чугуєва, Харкова, шкільного музею Бойової слави 1-11 протягом року Кл. керівники кер. гуртків
33 Екскурсії по місцях бойової слави. 1-11 протягом року Кл. керівники
34 Екскурсії до 92-ї окремої механізованої бригади. 1-11 протягом року Кл. керівники в/с 92-ї ОМБР
35 Участь учнів у роботі гуртків військово-патріотичного виховання. 7-10 протягом року Керівники гуртків
36 Участь у заходах до річниці визволення міста Чугуєва, Харківської області та України від фашистських загарбників і 72-ї річниці Перемоги у Другої світової війни 1939-1945 років (за окремим планом). 1-11 протягом року адміністрація педколектив

5.6. Організація роботи з питань охорони життя і здоров’я учнів

та запобігання всім видам дитячого травматизму

№ з/п Зміст роботи Термін викон. Відповідальні Контроль за інформ. забезпечен. Відм. про вик.
1 Організація роботи щодо систематизації та вивчення нормативних документів, державних, регіональних та міських програм з питань охорони життя і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму Протягом року ЗНВР протокол наради при директор.
2 Забезпечення видання наказів з питань охорони життя і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму Протягом року ЗНВР протокол наради при директор.
3 Забезпечення розгляду питань охорони життя і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорові, батьківських зборах. Протягом року ЗНВР протоколи педрад, нарад при директор., ради закладу, засідань ЗБК
4 Організація заходів щодо профілактики різних видів захворювань Протягом року ЗНВР медсестра класні керівн. розробки заходів
5 Організація проведення зустрічей з лікарями. Протягом року ЗНВР графік
6 Проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо профілактики усіх видів дитячого травматизму на батьківських зборах. Протягом року класні керівники протоколи батьківсь-ких зборів
Організація роботи щодо проведення інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, оформлення документації щодо нещасних випадків
7 Проведення вступного інструктажу на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять «Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів». в перший день занять класні керівники класний журнал
8 Проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці перед початком кожного практичного заняття та здійснювати запис на сторінці про запис теми уроку у класному журналі. протягом року вчителі-предметники класний журнал
9 Проведення позапланових та цільових інструктажів у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності. протягом року ЗНВР класні керівники журнал реєстрації інструктажів
10 Забезпечення нормативності ведення «Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями, а саме: ¨ оформлення повідомлень про нещасні випадки, ¨ оформлення актів розслідування нещасних випадків, ¨ оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків. протягом року ЗНВР журнал реєстрації нещасних випадків
11 Аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. Щоквартально ЗНВР звіти
12 Забезпечення наявності інструкцій з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності для кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, спортивної зали. до 01.09. 2016 ЗНР інструкції
13 Забезпечення наявності посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності для класних керівників. до 01.09. 2016 ЗНР інструкції
14 Складання актів-дозволів проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, спортивній залі, на спортивному майданчику. до 07.08. 2016 ЗНР акти
Організація роботи медичного кабінету
15 Забезпечення роботи медичного кабінету з обладнанням відповідно до нормативних вимог. до 01.09. 2016 Воронова Є.О. інформація
16 Сприяння кадровому забезпеченню медичним персоналом. протягом року Сухомов-ська О.В. подання
17 Впорядкування медичних карток учнів, забезпечення їх відповідності кількості учнів. до 04.09. 2016 Короб-ка Л.В. класні керівн. інформація
18 Забезпечення проведення медичних оглядів та моніторингу стану здоров’я учнів. протягом року Воронова Є.О. Короб-ка Л.В. наказ, листки здоров’я
19 Забезпечення проведення медичних оглядів працівників школи, облік та збереження особових медичних книжок працівників навчального закладу. згідно з графіком Сухомов-ська О.В. Короб-ка Л.В. медичні книжки
Забезпечення матеріально-технічної бази закладу щодо запобігання всім видам дитячого травматизму
20 Оформлення в навчальних кабінетах та в коридорі I поверху куточки щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму, профілактики безпеки життєдіяльності. до 01.09. 2016 Воронова Є.О. класні керівн. куточки
21 Забезпечення навчального закладу наочністю, посібниками, методичною літературою з питань профілактики всіх видів дитячого травматизму, профілактики безпеки життєдіяльності. протягом року Воронова Є.О. інформація
22 Забезпечення готовності всіх шкільних приміщень до початку нового навчального року відповідно до нормативів з метою підписання акту прийняття школи. до 01.09. 2016 Скопинцева О.І Працівни-ки школи акти перевірки
Організація роботи щодо ведення журналів з питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму
23 Забезпечення наявності листків здоров’я. до 10.09. 2016 Воронова Є.О. Класні керівн. листки здоров’я
24 Забезпечення нормативності ведення сторінок з предмета «Основи здоров’я». протягом року Воронова Є.О. рекомендації
25 Забезпечення нормативності заповнення сторінок вступного і первинного інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. протягом року Жиглова Ю.В. вчителі-предметники рекомендації
26 Контроль за дотриманням питань з техніки безпеки на уроках фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, фізичної культури. лютий Жиглова Ю.В. довідка
Забезпечення викладання предмета «Основи здоров’я»
27 Забезпечення наявності програм з «Основ здоров’я». до 01.09. 2016 Воронова Є.О. інформація
28 Забезпечення укомплектованості педагогічними кадрами з «Основ здоров’я». до 01.09. 2016 Сухомовська О.В. наказ
29 Забезпечення підвищення кваліфікації та професійної майстерності учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я». протягом року Жиглова Ю.В. план-графік
30 Забезпечення ведення учнями відповідних зошитів на уроках предмета «Основи здоров’я». протягом року учитель «Основ здоров’я» інформація
Організація роботи з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму в навчально-виховному процесі
31 Організація якісного планування роботи класних керівників з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму. до 01.09. 2016 Воронова Є.О. плани
32 Організація проведення бесід з питань запобігання всім видам дитячого травматизму. ¨ правил дорожнього руху - 10 бесід; ¨ правил протипожежної безпеки - 10 бесід; ¨ правил безпеки з вибухонебезпечними предметами - 6 бесід; ¨ правил безпеки при користування газом - 4 бесіди; ¨ правил безпеки користування електроприладами - 4 бесіди; ¨ правил безпеки на воді - 5 бесід; ¨ запобігання отруєнь - 2 бесіди. протягом року Воронова Є.О. класні керівники циклограма
33 Контроль за відображенням тематики бесід з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в планах виховної роботи класних керівників, на сторінках класних журналів, у щоденниках учнів. груденьчервень Воронова Є.О. наказ
34 Організацію чергування по школі адміністрації, вчителів, сторожів, учнів відповідно до графіків чергування. протягом року Воронова Є.О. Скопинцева О.І. наказ, графік
35 Забезпечення наявності правил з техніки безпеки в кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, спортивному залі тощо. до 01.09. 2016 Жиглова Ю.В. правила з техніки безпеки
36 Організація проведення позакласних занять: бесід, ігор, вікторин, виставок творів, малюнків тощо на профілактичні теми. протягом року ЗНВР класні керівн. план заходів
37 Організація роботи щодо залучення у проведенні заходів з дітьми співробітників Державтоінспекції, МНС, фахівців інших служб. протягом року Воронова Є.О. графік
38 Організація превентивної роботи з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу). протягом року ЗНВР класні керівн. план заходів, графік
39 Організація роботи учнівського самоврядування, шкільних гуртків з питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму. до 04.09. 2016 протягом року Воронова Є.О. план
40 Організація відвідування учнями школи пожежно-технічної виставки. протягом року Воронова Є.О. графік
41 Розробка плану заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму. до 01.09. 2016 Воронова Є.О. план заходів
42 Розробка плану заходів щодо навчання дітей правилам пожежної безпеки, попередження пожеж, травмування та загибелі дітей під час пожежі. до 01.09. 2016 Воронова Є.О. план заходів
43 Організація роботи загону юних інспекторів руху та дружини юних пожежних-рятівників. протягом року Воронова Є.О. наказ
44 Забезпечити проведення бесід щодо запобігання дитячому травматизму під час осінніх, зимових, весняних та літніх канікул. протягом року Воронова Є.О. класні керівники наказ
45 Забезпечити проведення: - днів та тижнів з охорони життя, - спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій. протягом року Воронова Є.О. педагог-організ. план заходів сценарії графіки
46 Створення спеціальних медичних групи з фізичної культури для дітей з послабленим здоров’ям (за наявності довідок). протягом року Воронова Є.О. Короб-ка Л.В. наказ
47 Здійснення аналізу роботи навчального закладу з попередження дитячого травматизму. грудень червень Воронова Є.О. наказ
Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічним норм
48 Встановлення шкільного обладнання відповідно до санітарно-гігієнічних норм. до 01.09.16 Скопинцева О.І. інформація
49 Здійснення перевірки дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчальному закладі за наступними критеріями: ¨ розміщення навчальних кабінетів, класних кімнат початкової школи, спортивної зали, харчоблоку, їх зайнятість; ¨ природне та штучне освітлення, організація зорової роботи учнів; ¨ повітряно-тепловий режим; ¨ водопостачання та каналізація; ¨ вентиляція та опалення; ¨ обладнання основних приміщень; ¨ організація навчально-виховного процесу;організація харчування:; ¨ організація медичного обслуговування; ¨ санітарно-гігієнічне виховання; ¨ самообслуговування. листопад Скопинцева О.І. завідуючі кабіне-тами довідка
50 Забезпечення поурочного навантаження відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. протягом року Жиглова Ю.В. розклад
51 Здійснення контролю за санітарним станом харчоблоку, навчальних кабінетів і приміщеннями школи. протягом року травень ЗНВР Скопинцева О.І. Коробка Л.В. довідка
52 Забезпечення санітарно – гігієнічного стан у навчальних кабінетах, спортивній залі та приміщеннях. протягом року Скопинцева О.І. завідуючі кабіне-тами наказ
53 Організація роботи санітарної комісії учнівського об’єднання «Лідер» вересень 2016 педагог-організ. план
54 Організація санітарно-гігієнічного чергування учнів, вчителів, технічного персоналу в навчальних кабінетах та приміщеннях школи. Забезпечення своєчасного їх прибирання. протягом року ЗНВР Скопинцева О.І. класні керівн. наказ графік
55 Забезпечення питного режиму учнів школи. протягом року Коробка Л.В. наказ

5.7. Організація роботи з соціального захисту учнів

\ № з/п Заходи Класи
Термін
викон.
Відповідальний Відм. про вик.
1 Актуалізація бази даних на дітей пільгового контингенту 1-11 до 10.09. 2016 ЗНВР. Кл.керівн.
2 Складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів пільгового контингенту. 1-11 вересень 2016 Кл.керівн.
3 Забезпечення безкоштовного харчування дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, з сімей вимушених переселенців. 1-11 протягом року Воронова Є.О.
4 Здійснення контролю та організація проходження поглибленого медичного огляду та обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 1-11 двічі на рік Воронова Є.О. Кл.керівн.
5 Організація дозвілля дітей пільгового контингенту:екскурсії, культпоходи до театрів; безкоштовне відвідування вистав. 1-11 протягом року Воронова Є.О. Кл.керівн.
6 Залучення дітей пільгового контингенту до участі в гуртках, секціях, клубах за інтересами, забезпечити їх участь у конкурсах, фестивалях, мистецьких заходах. 1-11 протягом року Воронова Є.О. Кл.керівн.
7 Оздоровлення дітей пільгового контингенту в дитячих оздоровчих закладах та санаторіях. 1-11 протягом року ЗНВР Кл.керівн.
8 Надання психологічних консультацій дітям пільгового контингенту, їх батькам. 1-11 протягом року психолог
9 Проведення операції «Милосердя». 1-11 протягом року Воронова О.В.
10 Виявлення обдарованих дітей пільгового контингенту, сприяти подальшому навчанню та працевлаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1-11 протягом року Воронова Є.О. Кл.керівн.
11 Організація зустрічей дітей з працівниками Центру зайнятості та профорієнтації. 9-11 березень ЗНВР Кл.керівн.
12 Організація зустрічей дітей з працівниками кримінальної міліції з метою запобігання правопорушень і злочинів. 7-11 жовтень-лютий Воронова Є.О. Соц.педаг.
13 Організація зустрічей дітей з лікарями ЦРЛ з метою пропаганди здорового способу життя і запобігання негативних явищ серед молоді. 7-11 за згодою Воронова Є.О. Соц.педаг.
14 Контроль за відвідуванням дітьми школи з метою запобігання бездоглядності та правопорушень. 1-11 протягом року ЗНВР Кл.керівн. чергові вчит.
15 Організація участі дітей пільгового контингенту в благодійних новорічних і різдвяних святкових заходах. 1-11 грудень- січень Воронова Є.О.
16 Організація роботи пришкільного дитячого табору відпочинку з денним перебування для дітей із соціально незахищених сімей. 1-7 травень-червень Воронова Є.О.

5.8. Організація роботи з батьківською громадськістю

№ з/п Зміст заходу Термін викон. Відпові дальні Контроль за інформ. забезпечен. Відм. про вик.
1 Загальношкільні батьківські збори. 1 раз на семестр Сухомовська О.В. протоколи
2 Вибори батьківських комітетів у класах (1-11 класи). вересень класні керівники протоколи зборів
3 Вибори загальношкільного батьківського комітету. вересень Сухомовська О.В. протокол
4 Робота консультативного пункту для учнів, батьків, учителів. протягом року Кожухарь Л.О. звіт
5 Знайомство з матеріально-побутовими умовами родин:
  • першокласників;
  • дітей, що прибули до школи;
  • дітей пільгового контингенту
вересень, березень ЗНВР психолог Соц.педаг. Кл.керівн. акти
6 Залучення батьків до участі в загальношкільних, класних виховних заходах, проведенні творчих зустрічей, конференцій, тощо. протягом року Воронова Є.О. Кл.керівн інформація
7 Організація роботи консультаційної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей. протягом року Кожухарь Л.О. інформація
8 Організація допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми навчальних занять, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школі. протягом року Воронова Є.О. Кл.керівн. інформація
9 День відкритих дверей. січень 2017 адміністрація сценарій свята
10 Відзначення Дня матері, Міжнародного Дня сім’ї із запрошенням батьків на святкові заходи. травень 2017 Кл.керівн.1-11-х кл. сценарій свята
11 Організація постійного зв’язку з родинами учнів девіантної поведінки. протягом року Воронова Є.О. Соц.педаг. інформація
12 Організація роботи батьківського університету правових знань протягом року Воронова Є.О графік матеріали
13 Організувати проведення батьківських зборів у 1—11-х класах за темами: 4 рази на рік Кл.керівн. протоколи зборів

5.9. Організація роботи щодо оздоровлення учнів

№ з/п Заходи Термін викон. Відпові дальні Контроль за інформ. забезпечен. Відм. про вик.
1 Визначення напрямків і форм відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків влітку 2017 року. лютий 2017 адміністрація
2 Нарада з класними керівниками щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року. квітень 2017 адміністрація матеріали наради
3 Проведення роботи з інформування батьків щодо можливих шляхів оздоровлення дітей. ІІ семестр класні керівники сайт школи листи
4 Координаційна робота з підготовки літнього відпочинку та оздоровлення дітей. квітень - травень Воронова Є.О.
5 Організація роботи щодо відкриття і функціонування дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Веселка». березень-травень 2017 ЗНВР директор закладу докумен-тація
6 Підготовка проекту наказу по школі «Про проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2017 році». квітень 2017 Воронова Є.О. проект наказу
7 Контроль за підготовкою необхідних документів для роботи дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Веселка». травень 2017 Воронова Є.О. докумен-тація
8 Здійснення постійного контролю за роботою дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Веселка», ходом оздоровчої кампанії. червень - серпень 2017 Воронова Є.О. план роботи закладу
9 Підготовка підсумкового наказу про відпочинок та оздоровлення дітей та підлітків протягом літнього періоду 2017 року. вересень 2017 Воронова Є.О. наказ

5.10. Організація роботи щодо харчування учнів навчального закладу

№ з/п Заходи Термін викон. Відпові дальні Контроль за інформ. забезпечен. Відм. про вик.
1 Затвердити режиму і графіку харчування дітей. до 01.09. 2016 ЗНВР графік
2 Затвердити графіку чергування вчителів та учнів у шкільній їдальні. до 01.09. 2016 ЗНВР графік
3 Розробити та затвердити правила поведінки в шкільній їдальні. до 09.09. 2016 ЗНВР правила
4 Актуалізація списку дітей, які потребують безкоштовного харчування. до 01.09. 2016 ЗНВР список
5 Актуалізація списку дітей, які потребують дієтичного харчування (із залученням медичних працівників). до 01.09. 2016 ЗНВР кл. керівн. списки
6 Забезпечення організованого та якісного харчування учнів навчального закладу: · безкоштовними обідами - учнів 1-4-х класів; · безкоштовним харчуванням дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із малозабезпечених сімей; дітей учасників АТО, переселенців. · за батьківські кошти - учнів 5-11 класів; · за батьківські кошти - учнів 1-11 класів, які потребують дієтичного харчування. протягом року ЗНВР класні керівники наказ
7 Створення групи контролю за якістю харчування дітей зі складу вчителів, батьків та медичного персоналу. до 01.09. 2016 ЗНВР кл. керівн. наказ
8 Контроль за якістю та безпекою дотримання термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів. протягом року ЗНВР Коробка Л.В. довідки
9 Забезпечення учнів питною водою гарантованої якості та С-вітамінізацію третіх страв. протягом року ЗНВР Коробка Л.В. наказ
10 Облік харчування відповідно до відвідування учнів навчальних занять та обліку відвідування у класному журналі. щоденно Коробка Л.В. Кл.керівн. журнал обліку харчув.
11 Контроль за складанням щоденного меню-розкладу на підставі приблизного двотижневого меню та подавати на затвердження його директору школи. протягом року Коробка Л.В. наказ
12 Контроль за записами у Журналах бракеражу сирої та готової продукції. протягом року ЗНВР Коробка Л.В. наказ
13 Контроль за медичним оглядом працівників харчоблоку, які організовують харчування дітей. протягом року ЗНВР Коробка Л.В. медичні книжки
14 Забезпечення харчуванням новоприбулих дітей пільгового контингент та учнів 1-4-х класів одразу після зарахування. протягом року ЗНВР Коробка Л.В. накази
15 Проведення роботи щодо збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням. протягом року ЗНВР протоколи
Кiлькiсть переглядiв: 1146

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.